ဧရာ၀တီ | Archive | အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ | 4
ဦးခင္ညြန္႔သည္ ရာဇဝတ္သား တရားခံ တစ္ဦး ျဖစ္သည္

လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အတြက္ အဓိက တာဝန္ရွိေသာသူ တဦးျဖစ္သည့္ ဦးခင္ညြန္႔၏ အင္တာဗ်ဴးမွ အေျဖ စကားမ်ားသည္ ဆင္ေသကို ဆိတ္ေရျဖင့္ ဖုံးရန္ ၾကိဳးစားမႈ သက္သက္မွ် ျဖစ္သည္။

႐ုိး႐ုိးသားသား ေတာင္းပန္လိုက္ပါ

တိုင္းျပည္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရဲေသာ၊ ေမးခြန္းေမးသူ၏ မ်က္လံုးကုိ ရဲရဲဝံ႔ဝံ႔ ျပန္ၾကည့္ရဲေသာ၊ ေရွ႕ေရး အျမင္က်ယ္ေသာ၊ ႐ုိးသားႀကိဳးစားေသာ ႏိုင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္မီး မလံုေလာက္ေသာ တိုင္းျပည္ကို မီတာခ တိုးေကာက္ တတ္႐ံုျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္၍ မရႏိုင္ပါ။

အစိုးရကို လူထုက တိုက္႐ိုက္ တင္ေျမွာက္ခြင့္ရွိေအာင္ ဖြဲ႔စည္းပံုက အာမခံရမည္

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔မွာ ျပည္သူမ်ားက ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္သည့္ သေဘာ မသက္ေရာက္ဘဲ အာဏာရပါတီႏွင့္ စစ္တပ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာမ်ားကို ခြဲေဝယူထားသည့္ ပံုစံ ျဖစ္ေနေပသည္။

အမွန္တကယ္ ဗံုးခြဲသူမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ အေရးယူဖို႔ လိုၿပီ

သမၼတ၏ အာဆီယံ ဥကၠ႒ ရာထူး လႊဲေျပာင္းရယူခ်ိန္တို႔တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ၊ ဗံုးေတြ႕ရွိမႈမ်ား ဆက္တုိက္ ဆိုသလို ျဖစ္လာျခင္းက တုိက္ဆုိင္မႈ မဟုတ္ဘဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ တုိက္ခိုက္မႈတခု

အာဆီယံ ဥကၠ႒ လုပ္ဖို႕ ျမန္မာတို႕ အစြမ္းျပ ရေတာ့မည္

အေရးအၾကီးဆုံးမွာ မ်က္ႏွာပ်က္စရာမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေသာ္ မည္သို႕ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္ကို ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ျပႆနာႏွင့္ ဘာသာေရးလူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားမႈမ်ားသည္ ေရွာင္လႊဲသိုဝွက္ထား၍ရမည္ မဟုတ္။

ေနာက္ျပန္ မလွည့္ေသာ္လည္း ေရွ႕ဆက္မတိုးေတာ့

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေရွး႐ႈဦးတည္ေစေရးႏွင့္ ဘာသာေပါင္းစံု၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျဖင့္ မိသားစုသဖြယ္ အေျချပဳၾကရမည့္ အခ်ိန္တြင္ အ႐ုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္သည့္ အဓိက႐ုဏ္းမ်ားကို မီးထိုးေပးေနေသာ ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားႏွိမ္ခ်မႈ အမုန္းတရားမ်ားကို

စစ္အာဏာ ေျခာက္အိပ္မက္မွ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ အခ်ိန္တန္ၿပီ

အတိတ္မွ မွားယြင္းမႈမ်ားအေပၚ အတိုင္းအတာ တခုအထိ တာ၀န္ခံရန္ လိုအပ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အေျခခံက်ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္သာ ေရွ႕သို႔ မွန္ကန္စြာ တိုးသြားႏိုင္မည့္ ေျခလွမ္းမ်ားဟု ဧရာ၀တီက ယံုၾကည္သည္။

ႏိုင္ငံပိုင္ ႏိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းလိုင္းႀကီး ထူေထာင္သင့္ၿပီ

၁၉၄၈ ခုႏွစ္က အစုိးရထံမွ က်ပ္သိန္း ၅၀ ေခ်းယူကာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားပိုင္ Union of Burma Airways (UBA) ကဲ့သုိ႔ ျပည္တြင္း သာမက ျပည္ပခရီးစဥ္ မ်ားကုိပါ ေျပးဆြဲမည့္ ႏုိင္ငံသားပုိင္ ေလေၾကာင္းလုိင္းႀကီး တခု လုိအပ္ေနေပၿပီ။

ျမန္မာ့စာနယ္ဇင္း ေသြးခြဲခံရၿပီ

အစိုးရက တိုုင္းျပည္၏ ဒီမိုုကေရစီ ယႏၱရား တခုုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳပါက ယခုကဲ့သို႔ ရွင္းလင္းမႈ မရွိသည့္ တခါသုံး ေပးကမ္းျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေရရွည္ ခိုင္မာမည့္ သတင္းစာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ကို အေျခခံ ဥပေဒအားျဖင့္ အာမခံ ရမည္

ကင္တားနားေတြ အမ်ားႀကီး လိုတယ္

ကင္တားနား၏ အခန္းက႑ကို ျပန္လည္ စဥ္းစား သံုးသပ္သင့္ၿပီဟု တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ ေျပာဆိုမႈသည္ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ ေနပါသည္ဟုဆုိေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ မ်က္ႏွာကို အိုးမည္းသုတ္ လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္

အဓိက႐ုဏ္းကို အစိုးရ အဆုံးမသတ္ခ်င္သေလာ

သံတမန္ေရး အေတြ႕အႀကံဳရွိဖူးသူ တေယာက္ အေနျဖင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ႏိုင္ငံျခား ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပသူမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ လုံၿခံဳေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ကားတန္းအနီး ေပးအကပ္ ခံဖူးသေလာ ဟူသည္ ဦးရဲထြဋ္ ပိုသိေပမည္

၂၅ ႏွစ္တာ အခ်ိန္ကာလကို ျဖတ္သန္းျပီးစီးခဲ့မႈသည္ ႏိုင္ငံသား အားလုံး ပါဝင္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အနာဂတ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ယခု အခမ္းအနားက အားသစ္အင္သစ္မ်ား လူသစ္စိတ္သစ္မ်ားကို ေမြးဖြားေပးခဲ့ျပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သစ္မ်ားကို သယ္ေဆာင္ျဖစ္ထြန္းေစခဲ့ၿပီ။

ၿပိဳင္တူ တြန္းလွ်င္ ေရြ႕ႏိုင္ပါသည္

ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာ၌ က်င္းပသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေၾကာင့္ သူရ ဦးေရႊမန္းကို အမွတ္ ျပန္ေပးရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သူ၏ ဝန္ႀကီး အဖြဲ႕သည္ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ မဆံုး႐ႈံးခဲ့ရပါက ဆိုေသာ ယူႀကံဳးမရ အေတြမ်ား အၿမဲလိုလို တေစၦေျခာက္သလို ယခုအခ်ိန္အထိ ေတြးေတာ ေျပာဆိုေနၾကဆဲ

လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ အဆုံးသတ္သင့္ၿပီ

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အေနျဖင့္ မိန္႔ခြန္းမ်ား မၾကာခဏ ေျပာဆို႐ံုသာ တတ္ႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဆႏၵရွိသည္ ဆိုႏိုင္ေသာ္ျငား ခိုင္မာေသာ အေရးယူမႈမ်ိဳးအျဖစ္ ႀကိဳးစား အားထုတ္ျခင္းကို မျမင္ရေသး၍ အေျပာ သက္သက္သာ ရွိၿပီး အလုပ္မျဖစ္ေသးဟု ဆိုရေပမည္။

ခြင့္တူညီမွ် ဝါဒျဖဴစင္တဲ့ ေျမဆီသို႔

ဒီမိုကေရစီ ဆိုသည္ လူမ်ားစု၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ေလးစားေဆာင္ရြက္႐ုံမက လူနည္းစု အခြင့္အေရး ကိုလည္း ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ အင္အားၾကီးသူသာ အႏိုင္ဆိုသည္မွာ ႐ိုင္းစိုင္းၾကမ္းတမ္းေသာ ေတာတြင္း ဥပေဒသာ ျဖစ္သည္။

ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာမ်ား အားေကာင္းေမာင္းသန္ ျဖစ္ပါေစ

မူဝါဒ၊ တင္ျပပံု၊ အားထုတ္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈတို႔ အေပၚ မူတည္ကာ မည္သည့္ သတင္းမီဒီယာကို ေရြးခ်ယ္မည္ ဆုိသည္အား စာဖတ္သူ ျပည္သူလူထုက ဆံုးျဖတ္သြားေပလိမ့္မည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ တရားဥပေဒ စိုးမိုးရမည္

တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိခုိက္ ပ်က္ျပားေစေသာ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္း ျဖစ္ပြားေစရန္ ဖန္တီးလႈံ႔ေဆာ္ေသာ မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းကိုမဆို ရႈတ္ခ်ပါေၾကာင္း

လက္ပံေတာင္းမွာ ေနာက္ထပ္ ေသြးမစြန္းပါေစႏွင့္

လတ္တေလာ အေျခအေနကား စိုးရိမ္ရဆဲ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမူ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာကို သပိတ္စခန္းအား ေနာက္ထပ္ ျဖိဳခြဲေရး မီးစိမ္းျပျခင္းဟု လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ေကာက္ယူႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ပင္။

မီဒီယာေလာက လြတ္လပ္မွ တိုင္းျပည္ ဂုဏ္ေျပာင္မည္

လြတ္လပ္ ေတာင့္တင္းေသာ စတုတၳမ႑ိဳင္ မရွိပဲ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေပ။ ယခု အခ်ိန္ထိလည္း ပြင့္လင္း လြတ္လပ္ လာေသာ သတင္း မီဒီယာမ်ားေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အေကာင္း ဖက္သို႔သာ ဦးတည္ေနျခင္း ျဖစ္ေတာ့သည္။ မည္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ မလိုေပ။

ဒုတိယပင္လံု ေပၚထြန္းပါေစ

ထာဝရျငိမ္းခ်မ္းေရးကို လူမ်ိဳးစံု တိုင္းရင္းသား အားလုံးႏွင့္ တသေဘာတည္း လက္ရည္တျပင္တည္း တည္ေဆာက္လိုလွ်င္ ပင္လံုကဲ့သို႕ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္တို႔ အေပၚ တိုင္းရင္းသား အားလုံး သေဘာတူ လက္ခံမည့္ အာမခံခ်က္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရမည္

အေႂကြး ၆ ဘီလီယံကို ေလွ်ာ္ေပးသည္ဟု ဆိုျခင္းမွာ သန္း ၆၀ ရွိေသာ ႏိုင္ငံသား တဦးခ်င္းစီတြင္ တင္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံျခားအေႂကြးတြင္ ေဒၚလာ ၁၀၀ ေက်သြားျခင္း ျဖစ္သည္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အေရြ႕ကို ျမင္ေတြ႕ရသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္ျငား အမ်ားျပည္သူအတြက္ အစိုးရက တရားဝင္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈ အားနည္းေႏွးေကြးလြန္းေနျပီး တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးတြင္လည္း မည္သို႕မည္ပံု ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မည္ကို ရွင္းလင္းစြာ မသိရွိရေသးေခ်။

ကခ်င္စစ္ပြဲအား မရပ္စဲႏိုင္ပါက ႏိုင္ငံသားတို႕၏ အသက္၊ ေသြးမ်ား ထပ္မံ ပ်က္ဆီးၾကရမည္ျဖစ္ျပီး အမ်ိဳးသား စိတ္ဝမ္းကြဲမႈ၊ လူမ်ိဳးေရး မုန္းတီးမႈတို႕ကသာ ပိုမို ဆိုးရြား လာမည္ျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ သစ္ ထူေထာင္ေရး ေႏွာင့္ေႏွးမည္ ကို ႏွစ္ဘက္ လက္နက္ ကိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား သတိတရား ေရွ႕ထားျပီး သေဘာေပါက္ လက္ခံၾကရန္လိုသည္။

တခါတရံ စကားလုံး ေဝါဟာရမ်ားသည္ ပဋိပကၡကို မီးထိုးေပးတတ္သည္။ သို႕ရာတြင္ ဆိတ္ဆိတ္ျငိမ္ျခင္းကလည္း မျဖစ္မေန ၿငိႇမ္းသတ္ရန္လိုေနသည့္ မီးေတာက္မီးလွ်ံကို အားေပးသည့္ ေအာက္စီဂ်င္ကဲ့သို႕ ျဖစ္သည္။ ယင္းကို ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သိျမင္သေဘာေပါက္သင့္သည္

ပုိမိုေအာင္ျမင္သည့္ ႏွစ္သစ္ျဖစ္ပါေစ

၂၀၁၃ တြင္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား ေအးၿငိမ္းကာ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္း မႈမ်ားဆီ ဦးတည္ႏိုင္ရန္ ဧရာဝတီက ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေပးခ်င္ပါသည္။

လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီစီမံကိန္း ဆန္႔က်င္ေရး သပိတ္စခန္းမ်ားကို ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကို ကိုင္တြယ္ေနေသာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ အင္အားသုံး အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းခဲ့မႈေၾကာင့္ လူထု မေက်နပ္မႈမ်ား တိုးပြားလာေနသည္။

လက္ပံေတာင္းမွာ ေနာက္ျပန္လွည့္ၿပီလား

တပ္မေတာ္က တာဝန္ယူ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ျပည္ထဲေရး ဝန္ၾကီးဌာန၏ အင္အားသုံး ႏွိမ္နင္းမႈကို မီးစိမ္းျပခဲ့ ေသာေၾကာင့္ စစ္တပ္ အတြင္းရွိ ေခါင္းမာ ဂိုဏ္းသားမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူ စီးပြားဘက္မ်ား၏ ဩဇာကို ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ မလြန္ဆန္ႏိုင္ ေသးဟုသာ ဆိုရေပေတာ့မည္

အေမရိကန္ သမၼတ၏ ျမန္မာ ခရီးစဥ္သည္ မဟာဗ်ဴဟာ ႏိုင္ငံေရး

အေမရိကန္တို႕၏ ဩဇာျဖန္႕က်က္ႏိုင္ေရး သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းအေျပာင္း အလဲကို ကမာၻ႔အင္အားအၾကီးဆုံး ႏိုင္ငံမွ အားေပးကူညီရန္ အခိုင္အမာ ျပသမည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေျခလွမ္းတရပ္ပင္

ရခိုင္အေရး အစိုးရ ကိုင္တြယ္မႈ ညံ့ဖ်င္းသည္

အမုန္းမီးကို အစိုးရအေနျဖင့္ မည္သို႔မွ် မၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ေတာ့မည့္ အေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး မ်ိဳးဆက္ႏွင့္ခ်ီ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္လာခဲ့သည့္ လူမႈစနစ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားရၿပီျဖစ္သည္။