ဧရာ၀တီ | Archive | အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ | 3
လူမ်ိဳး ဘာသာေရး ခြဲျခားမႈ အမုန္းတရားမီး ၿငႇိမ္းသတ္သင့္ၿပီ

ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး အမုန္းတရား ျဖန္႕ေဝသူမ်ားကို အေရးမယူဘဲ အာဏာပိုင္မ်ားက လက္ပိုက္ၾကည့္ ေနျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ယခုထိ တရားဥပေဒ ေရွ႕ေမွာက္ တရားခံကို ဆြဲထုတ္ မလာႏိုင္ေသး သည္မွာ ရွက္စရာ ေကာင္းလွသည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ ေနာက္ဆုံး ၁၈ လမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အရွိန္ျမႇင့္ပါ

အရွိန္ ေသေနေသာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ သင့္ၿပီး ေနာက္တက္မည့္ အစိုးရက ဆက္လက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ႏိုင္ေစရန္ လမ္းခင္း ေပးရမည္။ ထိုသို႔ မဟုတ္လ်င္ နာမည္ ဆိုးျဖင့္သာ သမိုင္းတြင္ က်န္ခဲ့မည္ ျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ အတြက္ အခ်ိန္ သိပ္မက်န္ ေတာ့ေပ။

ဦးဆန္းဆင့္ကို ဖမ္းဆီးျခင္းသည္ ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး မဟုတ္

ဦးဆန္းဆင့္ အဖမ္းခံရ သည္မွာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ အေရးယူ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မဟုတ္ဘဲ ယခင္ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ အတိုင္း အကြဲအျပဲကို ျခစားမႈ အမည္တပ္ျပီး ႏိုင္ငံေရး လက္ဦးမႈ ရယူျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

မဟာ သႏၱိသုခ အေရး သမၼတ ႏိုင္နင္းစြာ ေျဖရွင္းပါ

ဒါယကာ ဒါယိကာမ မ်ားက မဟာသႏၲိသုခ ေက်ာင္းတိုက္ အေရး ဝိုင္းဝန္း ကန္႔ကြက္ေန သည္မ်ားကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဆက္လက္ ႏႈတ္ဆိတ္ မေနသင့္ေပ။ ယခု ဝင္ေရာက္ စီးနင္းမႈသည္ ၾကမ္းတမ္း ရက္စက္ေသာ ယခင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပံုစံအတိုင္း ျဖစ္သည္။

အကူအညီေတြ ျပည္သူေတြဆီ ေရာက္ဖို႔လို

ကမၻာ့ႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ား၏ အကူအညီ ဆိုသည္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လက္ဝါးႀကီး အုပ္ထားေသာ ထိပ္တန္း လုပ္ငန္းရွင္ ႀကီးမ်ား၊ စစ္အာဏာ ရွင္ေဟာင္း မ်ားကို ျဖတ္သန္းၿပီးမွ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ခ်က္ ရွိေနသည့္ ျပည္သူ လူထုထံသို႔ အ႐ိုးအရင္း မွ်သာ ေရာက္ေနရျခင္း

အေျခခံ ဥပေဒျပင္မွ ဒီမိုကေရစီ လမ္းပြင့္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံကို တံခါးဖြင့္ လိုက္သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ ခရီးစဥ္၏ အစပင္ မေရာက္ေသးေပ။ ေသာ့ခ်က္ ျဖစ္သည့္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို ျပင္ဆင္ ႏိုင္မွသာ ဒီမိုကေရစီ နည္းက်မည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျဖစ္ေရး လမ္းပြင့္မည္ ျဖစ္သည္။

အာဏာ သိမ္းျခင္းသည္ အေျဖမဟုတ္

ထိုင္းအာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ခ်ိန္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ ေနေသာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္း မ်ားကို ျပည္ တြင္း ျပည္ပက ေစာင့္ ၾကည့္ ေဝဖန္ ေနေသာ ကာလ ႏွင့္လည္း တိုက္ဆိုင္ ေနသည္။

ခရီးသြား ျပည္သူတို႔၏ အသက္အႏၲရာယ္ လံုၿခံဳေစေရး ဦးထိပ္ထားပါ

ခရီးသြား ျပည္သူလူထု၏ အသက္ အႏၲရာယ္ကို လံုျခဳံေစေရး ေရရွည္တြင္ မည္သို႕ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မည္ ဆိုေသာ မူဝါဒႏွင့္ စည္းစနစ္မ်ား ထူေထာင္ေရးကိုမူ က်ယ္က်ယ္ ေလာင္ေလာင္ မၾကားရေသး။

တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီ

ဒီမိုကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံ (DVB) က တရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ စနစ္တက် အလြဲသံုးစားလုပ္ခဲ့ပံုမ်ားကို ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ (Investigative Documentary) ျဖင့္ မၾကာေသးမီက ေဖာ္ထုတ္တင္ျပလိုက္သည္။

သတင္း စာနယ္ဇင္းသည္ အစိုးရ ၿပိဳင္ဘက္ မဟုတ္ပါ

တတ္သိ သေလာက္ ပညာ၊ အေတြ႔ အႀကဳံတို႕ျဖင့္ ေခ်ာက္ခ်ီး ေခ်ာက္ခ်က္ လုပ္ေနရေသာ ပုဂၢလိက သတင္း စာနယ္ဇင္းမ်ားကို ႏူရာဝဲစြဲ လဲရာသူခိုးေထာင္း အျဖစ္မ်ိဳး အစိုးရက မလုပ္ဖို႔ လိုသည္။

ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ကုစားေပးရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီ

ရင္းႏွီးေပးဆပ္ ခဲ့ရသူမ်ားကို အသိအမွတ္ မျပဳသမွ် လက္ရွိ အစိုးရ အေနျဖင့္လည္း ျပည္သူ လူထု၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ရရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ အတြက္လည္း အေထာက္အပံ့ ျဖစ္မည္ မဟုတ္ပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ေဆာင္ ေနပါသည္ ဆိုေသာ ကာလ၌ ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ (DVB) မွ သတင္းေထာက္ တဦးကို ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းအား ဧရာ၀တီက ျပင္းထန္စြာ ႐ႈတ္ခ်ပါသည္။

သတၱိရွိရင္ ထြက္ခဲ့

“ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းေတြပဲ ေျပာပါ၊ မဆိုင္တဲ့သူ လာမေျပာနဲ႔၊ ဝင္ခ်င္ ဝင္၊ မဝင္ခ်င္ ေန၊ က်ေနာ္ ဒီၿမိဳ႕ ဒီရြာမွာ အေရြး ခံမယ္ဆို က်ေနာ္ေျပာဖို႔ပဲ လိုတာေပါ့၊ တျခားလူ လာေျပာလို႔ ဘာလုပ္မွာတုန္း၊ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္က အခ်ိန္၊ လူ၊ ေနရာ ကန္႔သတ္ပါမယ္၊ ဒါက က်ေနာ္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ထဲမွာ ရွိေနပါတယ္”

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သႀကၤန္ ေဖာ္ေဆာင္ၾကေစလို

အာဃာတ မ်ားကို အၿပီးတိုင္ ၿငႇိမ္းသတ္ရန္မွာ တာဝန္ရွိသူ အာဏာပိုင္မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသာ မကဘဲ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာ မေရြး ျမန္မာျပည္သား အားလံုးကို ရည္ၫႊန္း ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပည္သူလူထု အားလံုးက လိုလားမွသာ အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ ပါသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းက ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ အေျခအေနမွန္ကို ေဖာ္ျပလိမ့္မည္

သန္းေခါင္ စာရင္းဆိုလွ်င္ မိမိတို႔၏ ေမြးဖြားရာ ႏိုင္ငံအတြင္း လြတ္လပ္စြာ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္ခြင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းဟု ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ စစ္အစိုးရ လက္ေအာက္ အ႐ိုးစြဲ ျမင္ေတြ႕ လာခဲ့ရေသာ ျမန္မာလူထု အမ်ားစုသည္ မည္သို႕ႏွင့္ မည္မွ် အေရးပါသည္ကို သေဘာ မေပါက္ပါ။

တပ္မေတာ္သည္သာ အမိအဖမွ ျပည္သူသည္သာ အမိအဖဆီသို႔

ယေန႔ အခ်ိန္ကား ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြျဖစ္မည့္ ထို႔ထက္ပို၍ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မည့္ အမ်ိဳးသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည္ေဆာက္ရန္ အခ်ိန္က်ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

စားသံုးကုန္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အဆင့္မီေရး အေရးႀကီးသည္

အစိုးရ အေနျဖင့္ ဥပေဒ ျပဌာန္းျပီး လိုက္နာေစ႐ံု မွ်မက သက္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားကလည္း ကိုယ့္ ဘာသာကို အသိတရား ရွိရွိျဖင့္ မိမိ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး ျမင့္မားေစေရး ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုသည္။

အမွားသိလွ်င္ အမွန္ ျပင္ဆင္ခြင့္လည္း ရွိရမည္

တပ္မေတာ္၏ လက္နက္ စက္႐ုံသတင္း ေရးသား ေဖာ္ျပမႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး တရားစြဲဆိုျခင္း ခံထားရေသာ Unity အပတ္စဥ္ သတင္းဂ်ာနယ္မွ အမႈေဆာင္ အရာရွိႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားကို လႊတ္ေပးျပီး စြဲဆိုထားေသာ အမႈမ်ားကို ပလပ္ေပးသင့္သည္။

ျမန္မာအေပၚထားသည့္ တ႐ုတ္မူဝါဒ စစ္မွန္ဖို႔လို

ေဆြမ်ိဳး ေပါက္ေဖာ္ ဆက္ဆံေရးသည္ တ႐ုတ္လက္ေဝခံ ဆက္ဆံေရး မျဖစ္ရန္ႏွင့္ ဘန္ေဒါင္းမူ ၅ ခ်က္ကို အစစ္အမွန္ လက္ေတြ႕ က်င့္သံုးသည့္ ဆက္ဆံေရး ျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္။

မ်က္ႏွာႀကီးရာ ဟင္းဖတ္ပါသည့္ စနစ္ကို တိုက္ဖ်က္ပါ

စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၃ ႏွစ္ ၾကာလာ ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသား စီးပြားေရး မူဝါဒ မည္သို႔ ဦးတည္ခ်က္ ရွိၿပီး မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို မည္မွ်သုံးစြဲျပီး အေကာင္ အထည္ေဖာ္ မည္ကို မည္သူမွ် ရွင္းလင္းစြာ မသိရေပ။

အျဖဴအမည္း သဲကြဲဖို႔ လိုၿပီ

တေမးတည္း ေမးေနၾကသည့္ “ေနာက္ျပန္ လွည့္မွာလား” ဆိုသည့္ ေမးခြန္းကို ယခု အေျခအေနက အေျဖေပးလ်က္ ရွိပါၿပီ။ “ေနာက္လည္း မလွည့္၊ ေရွ႕လည္း မတိုးေတာ့ပါ” ဟူ၍ပင္။

တံခါးကို ဖြင့္လိုက္ ပိတ္လိုက္ မလုပ္ပါႏွင့္

အာဆီယံ၏ “ျပည္တြင္းေရး ဝင္ေရာက္ မစြပ္ဖက္ေရး” မူဝါဒကို ရႊမ္းရႊမ္းေဝ ကာကြယ္ ေျပာဆိုခဲ့ ေသာ္လည္း သက္ဆင္ ရွင္နဝပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ခံျပီး ၎၏ ေနာက္လိုက္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ ေပးေနျခင္းမွာ အေျပာတျခား အလုပ္တျခား ျဖစ္ေနသည္။

ပုဂၢလိက အခန္းက႑ ၾကီးထြားမွ တိုင္းျပည္ ခ်မ္းသာမည္

Big Government အျဖစ္ ဆက္ျပီး မက်င့္သုံးသင့္ေတာ့။ ပုဂၢလိက က႑ကို ျပိဳင္ဘက္ကဲ့သို႕ ဆက္ သေဘာထားျပီး အႏိုင္ယူခ်င္ေနမည့္အစား ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးဖို႕ လိုသည္။ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးသင့္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဝယ္ယူလို႔မရ

ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ေတာက္ေလာင္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္မီးကို လပိုင္း၊ ရက္ပိုင္းအတြင္း ယမကာဝိုင္းတြင္ စကားေျပာသကဲ့သို႔ ေျပာဆို႐ံုျဖင့္ မၿပီးပါ။

ခရီးသြား ဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ တုိင္းျပည္ ခ်မ္းသာႏိုင္ပါသည္

လုပ္ငန္း ရွင္ႀကီးမ်ားကို ဟိုတယ္ဇုန္ မ်ားတြင္ ဟိုတယ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ ေစျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားကို ကူညီပါဆုိေသာ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားကို ေထာင္ထား ႐ံုျဖင့္ အလုပ္မျဖစ္ပါ။ လူရယ္ စရာသာ ျဖစ္ေနပါသည္။

အစိုးရက ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ားကို အႏိုင္မယူသင့္ပါ

သတင္းစာ တိုက္မ်ားႏွင့္ အသံလႊင့္ ႐ံုမ်ား၏ မူဝါဒမ်ား ယေန႕ထိတိုင္ အစိုးရလက္မွ မလြတ္ႏိုင္ေသး သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ကမာၻေပၚတြင္ လူထု ဆက္သြယ္ ျပန္ၾကားေရးကို အစိုးရက ခ်ဳပ္ကိုင္သည္ ဆိုသည္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အာဏာရွင္ အုပ္စိုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္သာ ျမင္ရသည္။

ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ေရး ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ မၿပီး

ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္း တက်ျဖစ္ေသာ ေစာင့္ၾကပ္ ထိန္းညႇိေရးစနစ္မ်ား လံုေလာက္မႈ မရွိျခင္းတို႕က ေရြးေကာက္ပြဲကို အယံုအၾကည္ ကင္းမဲ့လာေစကာ လူထု မျငိမ္မသက္ ျဖစ္မႈကို ဖန္တီးေပးေန ျခင္းပင္။

ကာခ်ဳပ္မွ သမၼတလုပ္သည့္ အစဥ္အလာ မရွိသင့္ပါ

ယူနီေဖာင္း ေျပာင္း၀တ္ၿပီး “မုိးက် ေရႊကိုယ္” သမၼတ လုပ္မည္ ဆိုလွ်င္ အစဥ္အလာ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ ကာခ်ဳပ္လုပ္လွ်င္ သမၼတ ျဖစ္သည္ ဟူေသာ ထုံးစံသည္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ ေရးတြင္ မျဖစ္သင့္ပါ။

မီး႐ႉးမီးပန္းေဖာက္႐ံုျဖင့္ ျမန္မာျပည္ အနာဂတ္ မထြန္းလင္းႏိုင္

ဝဏၰသိဒိၵ အားကစားကြင္းၾကီးေပၚမွ မီး႐ႉးမီးပန္းမ်ားႏွင့္ ေရာင္စံုမီးဆလိုက္မ်ားသည္ ရင္သပ္႐ႈေမာဖြယ္ ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ လွ်ပ္စစ္မီး မလံုေလာက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရရွည္ ထြန္းလင္းေပးႏိုင္မွသာ ေခတ္မီဖြံ႕ျဖိဳးေသာ ႏိုင္ငံဆီသို႕ ခ်ီတက္ႏိုင္မည္။

ဦးခင္ညြန္႔သည္ ရာဇဝတ္သား တရားခံ တစ္ဦး ျဖစ္သည္

လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အတြက္ အဓိက တာဝန္ရွိေသာသူ တဦးျဖစ္သည့္ ဦးခင္ညြန္႔၏ အင္တာဗ်ဴးမွ အေျဖ စကားမ်ားသည္ ဆင္ေသကို ဆိတ္ေရျဖင့္ ဖုံးရန္ ၾကိဳးစားမႈ သက္သက္မွ် ျဖစ္သည္။