ဧရာ၀တီ | Archive | အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ | 3
သန္းေခါင္စာရင္းက ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ အေျခအေနမွန္ကို ေဖာ္ျပလိမ့္မည္

သန္းေခါင္ စာရင္းဆိုလွ်င္ မိမိတို႔၏ ေမြးဖြားရာ ႏိုင္ငံအတြင္း လြတ္လပ္စြာ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္ခြင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းဟု ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ စစ္အစိုးရ လက္ေအာက္ အ႐ိုးစြဲ ျမင္ေတြ႕ လာခဲ့ရေသာ ျမန္မာလူထု အမ်ားစုသည္ မည္သို႕ႏွင့္ မည္မွ် အေရးပါသည္ကို သေဘာ မေပါက္ပါ။

တပ္မေတာ္သည္သာ အမိအဖမွ ျပည္သူသည္သာ အမိအဖဆီသို႔

ယေန႔ အခ်ိန္ကား ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြျဖစ္မည့္ ထို႔ထက္ပို၍ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မည့္ အမ်ိဳးသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည္ေဆာက္ရန္ အခ်ိန္က်ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

စားသံုးကုန္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အဆင့္မီေရး အေရးႀကီးသည္

အစိုးရ အေနျဖင့္ ဥပေဒ ျပဌာန္းျပီး လိုက္နာေစ႐ံု မွ်မက သက္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားကလည္း ကိုယ့္ ဘာသာကို အသိတရား ရွိရွိျဖင့္ မိမိ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး ျမင့္မားေစေရး ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုသည္။

အမွားသိလွ်င္ အမွန္ ျပင္ဆင္ခြင့္လည္း ရွိရမည္

တပ္မေတာ္၏ လက္နက္ စက္႐ုံသတင္း ေရးသား ေဖာ္ျပမႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး တရားစြဲဆိုျခင္း ခံထားရေသာ Unity အပတ္စဥ္ သတင္းဂ်ာနယ္မွ အမႈေဆာင္ အရာရွိႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားကို လႊတ္ေပးျပီး စြဲဆိုထားေသာ အမႈမ်ားကို ပလပ္ေပးသင့္သည္။

ျမန္မာအေပၚထားသည့္ တ႐ုတ္မူဝါဒ စစ္မွန္ဖို႔လို

ေဆြမ်ိဳး ေပါက္ေဖာ္ ဆက္ဆံေရးသည္ တ႐ုတ္လက္ေဝခံ ဆက္ဆံေရး မျဖစ္ရန္ႏွင့္ ဘန္ေဒါင္းမူ ၅ ခ်က္ကို အစစ္အမွန္ လက္ေတြ႕ က်င့္သံုးသည့္ ဆက္ဆံေရး ျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္။

မ်က္ႏွာႀကီးရာ ဟင္းဖတ္ပါသည့္ စနစ္ကို တိုက္ဖ်က္ပါ

စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၃ ႏွစ္ ၾကာလာ ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသား စီးပြားေရး မူဝါဒ မည္သို႔ ဦးတည္ခ်က္ ရွိၿပီး မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို မည္မွ်သုံးစြဲျပီး အေကာင္ အထည္ေဖာ္ မည္ကို မည္သူမွ် ရွင္းလင္းစြာ မသိရေပ။

အျဖဴအမည္း သဲကြဲဖို႔ လိုၿပီ

တေမးတည္း ေမးေနၾကသည့္ “ေနာက္ျပန္ လွည့္မွာလား” ဆိုသည့္ ေမးခြန္းကို ယခု အေျခအေနက အေျဖေပးလ်က္ ရွိပါၿပီ။ “ေနာက္လည္း မလွည့္၊ ေရွ႕လည္း မတိုးေတာ့ပါ” ဟူ၍ပင္။

တံခါးကို ဖြင့္လိုက္ ပိတ္လိုက္ မလုပ္ပါႏွင့္

အာဆီယံ၏ “ျပည္တြင္းေရး ဝင္ေရာက္ မစြပ္ဖက္ေရး” မူဝါဒကို ရႊမ္းရႊမ္းေဝ ကာကြယ္ ေျပာဆိုခဲ့ ေသာ္လည္း သက္ဆင္ ရွင္နဝပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ခံျပီး ၎၏ ေနာက္လိုက္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ ေပးေနျခင္းမွာ အေျပာတျခား အလုပ္တျခား ျဖစ္ေနသည္။

ပုဂၢလိက အခန္းက႑ ၾကီးထြားမွ တိုင္းျပည္ ခ်မ္းသာမည္

Big Government အျဖစ္ ဆက္ျပီး မက်င့္သုံးသင့္ေတာ့။ ပုဂၢလိက က႑ကို ျပိဳင္ဘက္ကဲ့သို႕ ဆက္ သေဘာထားျပီး အႏိုင္ယူခ်င္ေနမည့္အစား ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးဖို႕ လိုသည္။ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးသင့္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဝယ္ယူလို႔မရ

ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ေတာက္ေလာင္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္မီးကို လပိုင္း၊ ရက္ပိုင္းအတြင္း ယမကာဝိုင္းတြင္ စကားေျပာသကဲ့သို႔ ေျပာဆို႐ံုျဖင့္ မၿပီးပါ။

ခရီးသြား ဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ တုိင္းျပည္ ခ်မ္းသာႏိုင္ပါသည္

လုပ္ငန္း ရွင္ႀကီးမ်ားကို ဟိုတယ္ဇုန္ မ်ားတြင္ ဟိုတယ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ ေစျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားကို ကူညီပါဆုိေသာ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားကို ေထာင္ထား ႐ံုျဖင့္ အလုပ္မျဖစ္ပါ။ လူရယ္ စရာသာ ျဖစ္ေနပါသည္။

အစိုးရက ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ားကို အႏိုင္မယူသင့္ပါ

သတင္းစာ တိုက္မ်ားႏွင့္ အသံလႊင့္ ႐ံုမ်ား၏ မူဝါဒမ်ား ယေန႕ထိတိုင္ အစိုးရလက္မွ မလြတ္ႏိုင္ေသး သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ကမာၻေပၚတြင္ လူထု ဆက္သြယ္ ျပန္ၾကားေရးကို အစိုးရက ခ်ဳပ္ကိုင္သည္ ဆိုသည္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အာဏာရွင္ အုပ္စိုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္သာ ျမင္ရသည္။

ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ေရး ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ မၿပီး

ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္း တက်ျဖစ္ေသာ ေစာင့္ၾကပ္ ထိန္းညႇိေရးစနစ္မ်ား လံုေလာက္မႈ မရွိျခင္းတို႕က ေရြးေကာက္ပြဲကို အယံုအၾကည္ ကင္းမဲ့လာေစကာ လူထု မျငိမ္မသက္ ျဖစ္မႈကို ဖန္တီးေပးေန ျခင္းပင္။

ကာခ်ဳပ္မွ သမၼတလုပ္သည့္ အစဥ္အလာ မရွိသင့္ပါ

ယူနီေဖာင္း ေျပာင္း၀တ္ၿပီး “မုိးက် ေရႊကိုယ္” သမၼတ လုပ္မည္ ဆိုလွ်င္ အစဥ္အလာ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ ကာခ်ဳပ္လုပ္လွ်င္ သမၼတ ျဖစ္သည္ ဟူေသာ ထုံးစံသည္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ ေရးတြင္ မျဖစ္သင့္ပါ။

မီး႐ႉးမီးပန္းေဖာက္႐ံုျဖင့္ ျမန္မာျပည္ အနာဂတ္ မထြန္းလင္းႏိုင္

ဝဏၰသိဒိၵ အားကစားကြင္းၾကီးေပၚမွ မီး႐ႉးမီးပန္းမ်ားႏွင့္ ေရာင္စံုမီးဆလိုက္မ်ားသည္ ရင္သပ္႐ႈေမာဖြယ္ ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ လွ်ပ္စစ္မီး မလံုေလာက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရရွည္ ထြန္းလင္းေပးႏိုင္မွသာ ေခတ္မီဖြံ႕ျဖိဳးေသာ ႏိုင္ငံဆီသို႕ ခ်ီတက္ႏိုင္မည္။

ဦးခင္ညြန္႔သည္ ရာဇဝတ္သား တရားခံ တစ္ဦး ျဖစ္သည္

လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အတြက္ အဓိက တာဝန္ရွိေသာသူ တဦးျဖစ္သည့္ ဦးခင္ညြန္႔၏ အင္တာဗ်ဴးမွ အေျဖ စကားမ်ားသည္ ဆင္ေသကို ဆိတ္ေရျဖင့္ ဖုံးရန္ ၾကိဳးစားမႈ သက္သက္မွ် ျဖစ္သည္။

႐ုိး႐ုိးသားသား ေတာင္းပန္လိုက္ပါ

တိုင္းျပည္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရဲေသာ၊ ေမးခြန္းေမးသူ၏ မ်က္လံုးကုိ ရဲရဲဝံ႔ဝံ႔ ျပန္ၾကည့္ရဲေသာ၊ ေရွ႕ေရး အျမင္က်ယ္ေသာ၊ ႐ုိးသားႀကိဳးစားေသာ ႏိုင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္မီး မလံုေလာက္ေသာ တိုင္းျပည္ကို မီတာခ တိုးေကာက္ တတ္႐ံုျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္၍ မရႏိုင္ပါ။

အစိုးရကို လူထုက တိုက္႐ိုက္ တင္ေျမွာက္ခြင့္ရွိေအာင္ ဖြဲ႔စည္းပံုက အာမခံရမည္

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔မွာ ျပည္သူမ်ားက ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္သည့္ သေဘာ မသက္ေရာက္ဘဲ အာဏာရပါတီႏွင့္ စစ္တပ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာမ်ားကို ခြဲေဝယူထားသည့္ ပံုစံ ျဖစ္ေနေပသည္။

အမွန္တကယ္ ဗံုးခြဲသူမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ အေရးယူဖို႔ လိုၿပီ

သမၼတ၏ အာဆီယံ ဥကၠ႒ ရာထူး လႊဲေျပာင္းရယူခ်ိန္တို႔တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ၊ ဗံုးေတြ႕ရွိမႈမ်ား ဆက္တုိက္ ဆိုသလို ျဖစ္လာျခင္းက တုိက္ဆုိင္မႈ မဟုတ္ဘဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ တုိက္ခိုက္မႈတခု

အာဆီယံ ဥကၠ႒ လုပ္ဖို႕ ျမန္မာတို႕ အစြမ္းျပ ရေတာ့မည္

အေရးအၾကီးဆုံးမွာ မ်က္ႏွာပ်က္စရာမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေသာ္ မည္သို႕ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္ကို ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ျပႆနာႏွင့္ ဘာသာေရးလူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားမႈမ်ားသည္ ေရွာင္လႊဲသိုဝွက္ထား၍ရမည္ မဟုတ္။

ေနာက္ျပန္ မလွည့္ေသာ္လည္း ေရွ႕ဆက္မတိုးေတာ့

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေရွး႐ႈဦးတည္ေစေရးႏွင့္ ဘာသာေပါင္းစံု၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျဖင့္ မိသားစုသဖြယ္ အေျချပဳၾကရမည့္ အခ်ိန္တြင္ အ႐ုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္သည့္ အဓိက႐ုဏ္းမ်ားကို မီးထိုးေပးေနေသာ ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားႏွိမ္ခ်မႈ အမုန္းတရားမ်ားကို

စစ္အာဏာ ေျခာက္အိပ္မက္မွ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ အခ်ိန္တန္ၿပီ

အတိတ္မွ မွားယြင္းမႈမ်ားအေပၚ အတိုင္းအတာ တခုအထိ တာ၀န္ခံရန္ လိုအပ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အေျခခံက်ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္သာ ေရွ႕သို႔ မွန္ကန္စြာ တိုးသြားႏိုင္မည့္ ေျခလွမ္းမ်ားဟု ဧရာ၀တီက ယံုၾကည္သည္။

ႏိုင္ငံပိုင္ ႏိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းလိုင္းႀကီး ထူေထာင္သင့္ၿပီ

၁၉၄၈ ခုႏွစ္က အစုိးရထံမွ က်ပ္သိန္း ၅၀ ေခ်းယူကာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားပိုင္ Union of Burma Airways (UBA) ကဲ့သုိ႔ ျပည္တြင္း သာမက ျပည္ပခရီးစဥ္ မ်ားကုိပါ ေျပးဆြဲမည့္ ႏုိင္ငံသားပုိင္ ေလေၾကာင္းလုိင္းႀကီး တခု လုိအပ္ေနေပၿပီ။

ျမန္မာ့စာနယ္ဇင္း ေသြးခြဲခံရၿပီ

အစိုးရက တိုုင္းျပည္၏ ဒီမိုုကေရစီ ယႏၱရား တခုုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳပါက ယခုကဲ့သို႔ ရွင္းလင္းမႈ မရွိသည့္ တခါသုံး ေပးကမ္းျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေရရွည္ ခိုင္မာမည့္ သတင္းစာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ကို အေျခခံ ဥပေဒအားျဖင့္ အာမခံ ရမည္

ကင္တားနားေတြ အမ်ားႀကီး လိုတယ္

ကင္တားနား၏ အခန္းက႑ကို ျပန္လည္ စဥ္းစား သံုးသပ္သင့္ၿပီဟု တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ ေျပာဆိုမႈသည္ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ ေနပါသည္ဟုဆုိေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ မ်က္ႏွာကို အိုးမည္းသုတ္ လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္

အဓိက႐ုဏ္းကို အစိုးရ အဆုံးမသတ္ခ်င္သေလာ

သံတမန္ေရး အေတြ႕အႀကံဳရွိဖူးသူ တေယာက္ အေနျဖင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ႏိုင္ငံျခား ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပသူမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ လုံၿခံဳေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ကားတန္းအနီး ေပးအကပ္ ခံဖူးသေလာ ဟူသည္ ဦးရဲထြဋ္ ပိုသိေပမည္

၂၅ ႏွစ္တာ အခ်ိန္ကာလကို ျဖတ္သန္းျပီးစီးခဲ့မႈသည္ ႏိုင္ငံသား အားလုံး ပါဝင္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အနာဂတ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ယခု အခမ္းအနားက အားသစ္အင္သစ္မ်ား လူသစ္စိတ္သစ္မ်ားကို ေမြးဖြားေပးခဲ့ျပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သစ္မ်ားကို သယ္ေဆာင္ျဖစ္ထြန္းေစခဲ့ၿပီ။

ၿပိဳင္တူ တြန္းလွ်င္ ေရြ႕ႏိုင္ပါသည္

ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာ၌ က်င္းပသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေၾကာင့္ သူရ ဦးေရႊမန္းကို အမွတ္ ျပန္ေပးရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သူ၏ ဝန္ႀကီး အဖြဲ႕သည္ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ မဆံုး႐ႈံးခဲ့ရပါက ဆိုေသာ ယူႀကံဳးမရ အေတြမ်ား အၿမဲလိုလို တေစၦေျခာက္သလို ယခုအခ်ိန္အထိ ေတြးေတာ ေျပာဆိုေနၾကဆဲ

လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ အဆုံးသတ္သင့္ၿပီ

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အေနျဖင့္ မိန္႔ခြန္းမ်ား မၾကာခဏ ေျပာဆို႐ံုသာ တတ္ႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဆႏၵရွိသည္ ဆိုႏိုင္ေသာ္ျငား ခိုင္မာေသာ အေရးယူမႈမ်ိဳးအျဖစ္ ႀကိဳးစား အားထုတ္ျခင္းကို မျမင္ရေသး၍ အေျပာ သက္သက္သာ ရွိၿပီး အလုပ္မျဖစ္ေသးဟု ဆိုရေပမည္။