ဧရာ၀တီ | Archive | အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ | 2
၂၀၁၅ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမွသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေရွ႕ဆက္မည္

ဥေရာပ ခရီးစဥ္ အတြင္း ေမးေျဖခန္း တခုတြင္ ျပည္သူ ဆႏၵရွိလွ်င္ သမၼတ ရာထူးကို ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ ခ်င္ေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္က ေျပာခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေရႊ႕ဆိုင္းမည္ ဆိုျခင္းသည္ ျပည္သူ႕ဆႏၵ မဟုတ္ပါ။

ဒီမိုကရက္တစ္ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မႈ အားနည္းေနသည္

ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ၿပီးလွ်င္ ျပည္သူ အၾကား ဒုတိယ ေရပန္း အစားဆုံး ၈၈ မ်ိဳးဆက္မွ ဦးမင္းကိုႏိုင္တို႔ အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အခင္း အက်င္းတြင္ မည္သို႔ ပါဝင္ေနရာ ယူမည္ကို ယခုအထိ ထိေရာက္စြာ မျပသႏိုင္ေသး။

ပြဲလည္း မလွန္႔ႏွင့္၊ ဆီးသီးဗန္းလည္း မလွဲႏွင့္

မီဒီယာမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ ေရးသားျခင္းႏွင့္ ျပည္သူအမ်ားက အသိရွိရွိ ေဝဖန္ေျပာဆို ကန္႔ကြက္ျခင္းမ်ား မရွိလွ်င္ “ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္း” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ ေအာက္၌ ပြဲမလန္႔လည္း ပြဲလွန္႔၍ ဖ်ာဆက္ခင္း၊ ဆီးသီးဗန္း တြန္းလွဲၿပီး ဝိုင္းႏိႈက္ ၾကဦးမည့္ သူမ်ားကို ျမင္ေနၾကရသည္။

အစဥ္အလာ ႀကီးခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ တရားဝင္ ရပ္တည္ႏိုင္ရမည္

ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ား မေပၚေပါက္ေအာင္ အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ား အဆက္ဆက္ လက္ထက္ အစဥ္တစိုက္ ႏွိပ္ကြပ္ ခံရမႈႏွင့္အတူ ယခု အကူး အေျပာင္း ကာလအထိပင္ တရားဝင္ ျဖစ္တည္ခြင့္ကို လက္မခံ ၾကေသးဘဲ ရွိေနသည္။

အစိုးရကို လူထုက တိုက္႐ိုက္ တင္ေျမႇာက္ခြင့္ ရွိေအာင္ ဖြဲ႔စည္းပံုက အာမခံရမည္

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ တက္လာသည့္ ဆိုသည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအေနျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာမ်ား အပ္ႏွင္းရာတြင္ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားမွ လြဲေခ်ာ္မႈမ်ား ရွိေနသည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာကို မၾကည့္

ဦးျမင့္ေဆြ၏ လုပ္ရပ္၊ စီမံကိန္း အတြက္ ပြင့္လင္းမႈ မရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္မႈ၊ နီးစပ္ရာ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း သဂၤဟမ်ား စားေပါက္ ပြင့္ျခင္းသည္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ လုပ္ပံု လုပ္နည္းမ်ား အတိုင္းသာ ျဖစ္သည္။

လူထုပါဝင္မွ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စစ္မွန္မည္

ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ကသာ သေဘာတူ ခ်မွတ္ က်င့္သုံးေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ မဟုတ္ေစဘဲ သက္ဆိုင္ရာ လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားက ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် ပါဝင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရွိေသာ Stakeholders မ်ား အားလုံး ပါဝင္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ျဖစ္သင့္သည္။

စစ္မွန္ေသာ ဆႏၵမရွိဘဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မထိေရာက္ႏိုင္

အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးမွာ လံုးဝေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းေနၿပီး မဲဆြယ္ကာလ ကန္႔သတ္ျခင္း စသည့္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယျဖစ္ဖြယ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ေနရသည္။

ဆက္သြယ္ေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစေကာင္းေသာ္လည္း ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားက ေစာင့္ႀကိဳေန

ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တေၾကာ မိုဘိုင္းဖုန္းကြန္ရက္ ျဖန္႔က်က္ေရး အခက္အခဲ ႀကီးမားစြာ မရွိႏိုင္ေသာ္လည္း အေျခခံအေဆာက္အဦ မဖြံ႔ၿဖိဳးေသးေသာ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ကြန္ရက္ ျဖန္႔က်က္ႏိုင္ေရးမွာမူ စိန္ေခၚမႈႀကီး ျဖစ္ေပသည္။

ဦးေဆာင္ႏြားလားမ်ား ေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားရန္ လိုေနၿပီ

ခါးသီးဖြယ္ အမွန္တရားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျပာင္းလဲလာၿပီဟု ဆိုေနၾက ေသာ္လည္း ဘယ္ကိုမွ် မေရာက္ေသး ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္သည္ တဦးခ်င္း ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ အာရွတြင္ အာဖဂန္ နစၥတန္ျပီးလွ်င္ အဆင္းရဲဆုံး ျဖစ္ျပီး အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ား အတြင္း အဆင္းရဲဆ ႏိိုင္ငံျဖစ္ေနျပီ။

စစ္ေအးေခတ္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေရး တင္းမာမႈ တေက်ာ့ ျပန္လာေနၿပီ

တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရးမွာ နက္႐ိႈင္းေသာ စီးပြား ကုန္သြယ္မႈ မ်ားေၾကာင့္ မဆိုးလွဟု ေျပာႏိုင္ ေသာ္လည္း ႐ုရွားႏွင့္မူ စစ္ေအးေခတ္ ျပန္စေနျပီဟု အေမရိကန္ ဆီးနိတ္ ေထာက္လွမ္းေရး ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဒိုင္ယန္းဖိန္းစတိန္းက ေၾကညာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေတာ့သည္။

မီဒီယာ ဖိႏွိပ္မႈ တေက်ာ့ျပန္လာၿပီ

အေရွ႕ေတာင္ အာရွတြင္ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ အရွိဆံုး ႏိုင္ငံတခု ျဖစ္သည္ဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ မႏၱေလး ပဋိပကၡ မိန္႔ခြန္း၌ ထည့္သြင္း ေျပာၾကား ခ်က္သည္ ရက္ပိုင္းမွ် အၾကာတြင္ တကယ္ လြတ္လပ္ခြင့္ ရွိ မရွိ အေျဖေပး လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္

လူမ်ိဳး ဘာသာေရး ခြဲျခားမႈ အမုန္းတရားမီး ၿငႇိမ္းသတ္သင့္ၿပီ

ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး အမုန္းတရား ျဖန္႕ေဝသူမ်ားကို အေရးမယူဘဲ အာဏာပိုင္မ်ားက လက္ပိုက္ၾကည့္ ေနျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ယခုထိ တရားဥပေဒ ေရွ႕ေမွာက္ တရားခံကို ဆြဲထုတ္ မလာႏိုင္ေသး သည္မွာ ရွက္စရာ ေကာင္းလွသည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ ေနာက္ဆုံး ၁၈ လမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အရွိန္ျမႇင့္ပါ

အရွိန္ ေသေနေသာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ သင့္ၿပီး ေနာက္တက္မည့္ အစိုးရက ဆက္လက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ႏိုင္ေစရန္ လမ္းခင္း ေပးရမည္။ ထိုသို႔ မဟုတ္လ်င္ နာမည္ ဆိုးျဖင့္သာ သမိုင္းတြင္ က်န္ခဲ့မည္ ျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ အတြက္ အခ်ိန္ သိပ္မက်န္ ေတာ့ေပ။

ဦးဆန္းဆင့္ကို ဖမ္းဆီးျခင္းသည္ ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး မဟုတ္

ဦးဆန္းဆင့္ အဖမ္းခံရ သည္မွာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ အေရးယူ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မဟုတ္ဘဲ ယခင္ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ အတိုင္း အကြဲအျပဲကို ျခစားမႈ အမည္တပ္ျပီး ႏိုင္ငံေရး လက္ဦးမႈ ရယူျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

မဟာ သႏၱိသုခ အေရး သမၼတ ႏိုင္နင္းစြာ ေျဖရွင္းပါ

ဒါယကာ ဒါယိကာမ မ်ားက မဟာသႏၲိသုခ ေက်ာင္းတိုက္ အေရး ဝိုင္းဝန္း ကန္႔ကြက္ေန သည္မ်ားကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဆက္လက္ ႏႈတ္ဆိတ္ မေနသင့္ေပ။ ယခု ဝင္ေရာက္ စီးနင္းမႈသည္ ၾကမ္းတမ္း ရက္စက္ေသာ ယခင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပံုစံအတိုင္း ျဖစ္သည္။

အကူအညီေတြ ျပည္သူေတြဆီ ေရာက္ဖို႔လို

ကမၻာ့ႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ား၏ အကူအညီ ဆိုသည္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လက္ဝါးႀကီး အုပ္ထားေသာ ထိပ္တန္း လုပ္ငန္းရွင္ ႀကီးမ်ား၊ စစ္အာဏာ ရွင္ေဟာင္း မ်ားကို ျဖတ္သန္းၿပီးမွ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ခ်က္ ရွိေနသည့္ ျပည္သူ လူထုထံသို႔ အ႐ိုးအရင္း မွ်သာ ေရာက္ေနရျခင္း

အေျခခံ ဥပေဒျပင္မွ ဒီမိုကေရစီ လမ္းပြင့္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံကို တံခါးဖြင့္ လိုက္သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ ခရီးစဥ္၏ အစပင္ မေရာက္ေသးေပ။ ေသာ့ခ်က္ ျဖစ္သည့္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို ျပင္ဆင္ ႏိုင္မွသာ ဒီမိုကေရစီ နည္းက်မည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျဖစ္ေရး လမ္းပြင့္မည္ ျဖစ္သည္။

အာဏာ သိမ္းျခင္းသည္ အေျဖမဟုတ္

ထိုင္းအာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ခ်ိန္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ ေနေသာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္း မ်ားကို ျပည္ တြင္း ျပည္ပက ေစာင့္ ၾကည့္ ေဝဖန္ ေနေသာ ကာလ ႏွင့္လည္း တိုက္ဆိုင္ ေနသည္။

ခရီးသြား ျပည္သူတို႔၏ အသက္အႏၲရာယ္ လံုၿခံဳေစေရး ဦးထိပ္ထားပါ

ခရီးသြား ျပည္သူလူထု၏ အသက္ အႏၲရာယ္ကို လံုျခဳံေစေရး ေရရွည္တြင္ မည္သို႕ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မည္ ဆိုေသာ မူဝါဒႏွင့္ စည္းစနစ္မ်ား ထူေထာင္ေရးကိုမူ က်ယ္က်ယ္ ေလာင္ေလာင္ မၾကားရေသး။

တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီ

ဒီမိုကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံ (DVB) က တရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ စနစ္တက် အလြဲသံုးစားလုပ္ခဲ့ပံုမ်ားကို ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ (Investigative Documentary) ျဖင့္ မၾကာေသးမီက ေဖာ္ထုတ္တင္ျပလိုက္သည္။

သတင္း စာနယ္ဇင္းသည္ အစိုးရ ၿပိဳင္ဘက္ မဟုတ္ပါ

တတ္သိ သေလာက္ ပညာ၊ အေတြ႔ အႀကဳံတို႕ျဖင့္ ေခ်ာက္ခ်ီး ေခ်ာက္ခ်က္ လုပ္ေနရေသာ ပုဂၢလိက သတင္း စာနယ္ဇင္းမ်ားကို ႏူရာဝဲစြဲ လဲရာသူခိုးေထာင္း အျဖစ္မ်ိဳး အစိုးရက မလုပ္ဖို႔ လိုသည္။

ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ကုစားေပးရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီ

ရင္းႏွီးေပးဆပ္ ခဲ့ရသူမ်ားကို အသိအမွတ္ မျပဳသမွ် လက္ရွိ အစိုးရ အေနျဖင့္လည္း ျပည္သူ လူထု၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ရရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ အတြက္လည္း အေထာက္အပံ့ ျဖစ္မည္ မဟုတ္ပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ေဆာင္ ေနပါသည္ ဆိုေသာ ကာလ၌ ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ (DVB) မွ သတင္းေထာက္ တဦးကို ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းအား ဧရာ၀တီက ျပင္းထန္စြာ ႐ႈတ္ခ်ပါသည္။

သတၱိရွိရင္ ထြက္ခဲ့

“ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းေတြပဲ ေျပာပါ၊ မဆိုင္တဲ့သူ လာမေျပာနဲ႔၊ ဝင္ခ်င္ ဝင္၊ မဝင္ခ်င္ ေန၊ က်ေနာ္ ဒီၿမိဳ႕ ဒီရြာမွာ အေရြး ခံမယ္ဆို က်ေနာ္ေျပာဖို႔ပဲ လိုတာေပါ့၊ တျခားလူ လာေျပာလို႔ ဘာလုပ္မွာတုန္း၊ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္က အခ်ိန္၊ လူ၊ ေနရာ ကန္႔သတ္ပါမယ္၊ ဒါက က်ေနာ္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ထဲမွာ ရွိေနပါတယ္”

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သႀကၤန္ ေဖာ္ေဆာင္ၾကေစလို

အာဃာတ မ်ားကို အၿပီးတိုင္ ၿငႇိမ္းသတ္ရန္မွာ တာဝန္ရွိသူ အာဏာပိုင္မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသာ မကဘဲ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာ မေရြး ျမန္မာျပည္သား အားလံုးကို ရည္ၫႊန္း ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပည္သူလူထု အားလံုးက လိုလားမွသာ အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ ပါသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းက ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ အေျခအေနမွန္ကို ေဖာ္ျပလိမ့္မည္

သန္းေခါင္ စာရင္းဆိုလွ်င္ မိမိတို႔၏ ေမြးဖြားရာ ႏိုင္ငံအတြင္း လြတ္လပ္စြာ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္ခြင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းဟု ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ စစ္အစိုးရ လက္ေအာက္ အ႐ိုးစြဲ ျမင္ေတြ႕ လာခဲ့ရေသာ ျမန္မာလူထု အမ်ားစုသည္ မည္သို႕ႏွင့္ မည္မွ် အေရးပါသည္ကို သေဘာ မေပါက္ပါ။

တပ္မေတာ္သည္သာ အမိအဖမွ ျပည္သူသည္သာ အမိအဖဆီသို႔

ယေန႔ အခ်ိန္ကား ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြျဖစ္မည့္ ထို႔ထက္ပို၍ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မည့္ အမ်ိဳးသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည္ေဆာက္ရန္ အခ်ိန္က်ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

စားသံုးကုန္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အဆင့္မီေရး အေရးႀကီးသည္

အစိုးရ အေနျဖင့္ ဥပေဒ ျပဌာန္းျပီး လိုက္နာေစ႐ံု မွ်မက သက္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားကလည္း ကိုယ့္ ဘာသာကို အသိတရား ရွိရွိျဖင့္ မိမိ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး ျမင့္မားေစေရး ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုသည္။

အမွားသိလွ်င္ အမွန္ ျပင္ဆင္ခြင့္လည္း ရွိရမည္

တပ္မေတာ္၏ လက္နက္ စက္႐ုံသတင္း ေရးသား ေဖာ္ျပမႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး တရားစြဲဆိုျခင္း ခံထားရေသာ Unity အပတ္စဥ္ သတင္းဂ်ာနယ္မွ အမႈေဆာင္ အရာရွိႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားကို လႊတ္ေပးျပီး စြဲဆိုထားေသာ အမႈမ်ားကို ပလပ္ေပးသင့္သည္။