႐ုပ္သံ

Dateline Irrawaddy (႐ုုပ္/ သံ)

Hits:17
  | |
Print This Post

ဒီတပတ္ ဒိတ္လိုင္း ဧရာ၀တီမွာ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ပြဲေတြအတြင္း ယခုႏွစ္မွာ အရပ္သား ေသဆံုးမႈ၊ ကခ်င္ဒုကၡသည္မ်ားအေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ တံု႔ျပန္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဧရာ၀တီ ဝိုုင္းေတာ္သားေတြ ေဆြးေႏြးထားၾကပါတယ္။


WSJ LIVE VIDEO:

Leave a Reply