႐ုပ္သံ

Dateline Irrawaddy (႐ုပ္/သံ)

Hits:14
  | |
Print This Post

ယခုတပတ္ ဒိတ္လိုင္းဧရာဝတီ အစီအစဥ္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္က အဓိက႐ုဏ္း ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီအေရးတြင္ ထိခုိက္မႈ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ အေျခအေနကို ဝင္ေရာက္ထိန္းသိမ္းသည့္စစ္တပ္၏ အေနအထားတို႔ကို ဧရာ၀တီ အယ္ဒီတာ (English Edition) ေက်ာ္စြာမိုး၊ သတင္းေထာက္မ်ားျဖစ္တဲ့ ခက္ထန္နဲ႔ လင္းသန္႔တို႔ ပါဝင္ ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။


WSJ LIVE VIDEO:

Leave a Reply