႐ုပ္သံ

Dateline Irrawaddy (႐ုပ္/သံ)

Hits:9
  | |
Print This Post

ယခုတပတ္ ဒိတ္လိုင္း ဧရာဝတီ အစီအစဥ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထိုင္းခရီးစဥ္နဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ဧရာ၀တီ အယ္ဒီတာ (English Edition) ေက်ာ္စြာမိုး၊ သတင္းေထာက္မ်ားျဖစ္တဲ့ ခက္ထန္နဲ႔ လင္းသန္႔တို႔ ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။


WSJ LIVE VIDEO:

Leave a Reply