​ ေက်ာင္းဆရာေဟာင္းတဦး၏ ေဂဟေဗဒ၀န္းက်င္ (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

​ ေက်ာင္းဆရာေဟာင္းတဦး၏ ေဂဟေဗဒ၀န္းက်င္ (႐ုပ္/သံ)

Hits:9
  | |

ၿမိဳ႕ျပေတြနဲ႔ အလွမ္းေဝးကြာတဲ့ ေက်းရြာေတြမွာ လူမႈအက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ကိုယ္ထူကိုထ ဘယ္လိုလုပ္ ႏိုင္မလဲဆိုတာကို မီးေမာင္း ထိုးျပခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းဆရာေဟာင္း တဦးရဲ႕ ေဂဟစံနစ္နဲ႔ ဖန္တီးထားတဲ့ရြာေလးကို ေပၚလြင္ေစတဲ့ ႐ုပ္သံျဖစ္ပါတယ္။


Leave a Reply