ေရးၿမိဳ႕နယ္မွာ တပ္မေတာ္က ေျမယာပိုလွ်ံသိမ္းယူ (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

ေရးၿမိဳ႕နယ္မွာ တပ္မေတာ္က ေျမယာပိုလွ်ံသိမ္းယူ (႐ုပ္/သံ)

Hits:21
  | |


ေရးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာေပါင္း ၈ရြာကို ၂၀၀၁-၂၀၀၂ခုႏွစ္ေတြမွာ နယ္ေျမစိုးမိုးေရးအတြက္ တပ္မေတာ္က ေျမယာပိုလွ်ံသိမ္းယူထားမႈေတြ ရွိေနတယ္လို႔ ေရာ္ဘာၿခံပိုင္ရွင္မ်ားက ေျပာဆိုပါတယ္။ ဒီသတင္းအျပည့္အစံုကို ရုပ္သံနဲ႔ တင္ဆက္ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>