ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ မရမ္းကုုန္းစည္း႐ံုးေရးခရီးစဥ္ | ဧရာ၀တီ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ မရမ္းကုုန္းစည္း႐ံုးေရးခရီးစဥ္

Hits:12
  | |

အမ်ိဳးသား ဒီမိုုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ မရမ္းကုုန္းၿမိဳ႕နယ္ စည္း႐ံုးေရး ခရီးစဥ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ျပည္သူလူထုသိုု႔ ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္း အျပည့္အစံုကိုု ႐ုပ္/သံ တင္ဆက္ထားပါတယ္


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>