႐ုပ္သံ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ မရမ္းကုုန္းစည္း႐ံုးေရးခရီးစဥ္

Hits:10
  | |
Print This Post

အမ်ိဳးသား ဒီမိုုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ မရမ္းကုုန္းၿမိဳ႕နယ္ စည္း႐ံုးေရး ခရီးစဥ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ျပည္သူလူထုသိုု႔ ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္း အျပည့္အစံုကိုု ႐ုပ္/သံ တင္ဆက္ထားပါတယ္


WSJ LIVE VIDEO:

Leave a Reply