ေတာ္၀င္အလုပ္သမားသပိတ္ ျပန္လည္စတင္ (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

ေတာ္၀င္အလုပ္သမားသပိတ္ ျပန္လည္စတင္ (႐ုပ္/သံ)

Hits:1
  | |

ခံုသမာဓိေကာင္စီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အလုပ္သမားေတြ အႏုိင္ရခဲ့ေပမယ့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြ မရေသးတာေၾကာင့္ ေတာ္၀င္အလုပ္သမားမ်ား သပိတ္စခန္းကို စတင္လိုက္တဲ့အေၾကာင္းကို ရုပ္သံ နဲ႔ ရိုက္ကူးထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>