အႀကံတူ ေနာက္လူသာစတမ္း။ | ဧရာ၀တီ

အႀကံတူ ေနာက္လူသာစတမ္း။

Hits:408
  | |

အႀကံတူ ေနာက္လူသာစတမ္း။

One Response

Leave a Reply

  1. ဟားဟား။ ေစတနာ မမွန္ေတာ့ ကိုယ့္ တပည့္ေတာင္ သူမ်ားတပည့္ျဖစ္သြာၿပီ