အၾကမ္းဖက္ခံ လိင္တူခ်စ္သူေတြ အတြက္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနား (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

အၾကမ္းဖက္ခံ လိင္တူခ်စ္သူေတြ အတြက္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနား (႐ုပ္/သံ)

Hits:1
  | |

ႏို၀င္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ ေရာက္တိုင္း တမာၻတ၀ွမ္း က်င္းပေလ့ ရွိတဲ့ အၾကမ္းဖက္ခံ လိင္တူခ်စ္သူေတြ အတြက္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စင္ထရယ္ ဟိုတယ္မွာ ပထမဆံုး အႀကိမ္က်င္းပခဲ့တာကို ဧရာ၀တီက ႐ုပ္/သံ တင္ဆက္ ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>