အိုဘားမား မိန္႔ခြန္းအေပၚ အျမင္မ်ား (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

အိုဘားမား မိန္႔ခြန္းအေပၚ အျမင္မ်ား (႐ုပ္/သံ)

Hits:1
  | |

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဘဲြ႔ႏွင္းသဘင္ ခန္းမမွာ ေျပာၾကားသြားတဲ့ အေမရိကန္သမၼတ ဘားရတ္ အိုဘားမား မိန္႔ခြန္းအေပၚ အျမင္မ်ားကို ဧရာ၀တီက ႐ုပ္/သံ တင္ဆက္ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>