အိုဘားမားခရီးစဥ္အေပၚ ျမန္မာျပည္ေတြရဲ႕အျမင္မ်ား (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

အိုဘားမားခရီးစဥ္အေပၚ ျမန္မာျပည္ေတြရဲ႕အျမင္မ်ား (႐ုပ္/သံ)

Hits:1
  | |

အေမရိကန္သမၼတ ဘားရတ္အိုဘားမားရဲ႕ ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္အေပၚမွာ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕  အျမင္၊ သေဘာထားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ဧရာ၀တီက ႐ုပ္/သံ ႐ိုက္ကူး တင္ဆက္ ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>