အစိုးရ႐ဲ႕ လက္ပံေတာင္းေတာင္ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲ႔မႈကို ရန္ကုန္သံဃာေတြ ဆႏၵျပ (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

အစိုးရ႐ဲ႕ လက္ပံေတာင္းေတာင္ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲ႔မႈကို ရန္ကုန္သံဃာေတြ ဆႏၵျပ (႐ုပ္/သံ)

Hits:1
  | |

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း ကန္႔ကြက္သူေတြကို အစိုးရမွ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲခဲ့မႈအား ရန္ကုန္သံဃာေတာ္မ်ားမွ ဆႏၵထုတ္ေဖၚျပသတာကို ဧရာ၀တီမွ ႐ိုက္ကူး တင္ဆက္ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>