လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီ စီမံကိန္းနဲ႔ ေဒသခံေတြရဲ႕ ဘဝ (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီ စီမံကိန္းနဲ႔ ေဒသခံေတြရဲ႕ ဘဝ (႐ုပ္/သံ)

Hits:17
  | |

လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ဆႏၵျပ သံဃာေတာ္ေတြကို အၾကမ္းဖက္ျဖိဳးခြင္းခံရမႈနဲ႔ လယ္ယာေျမသိမ္းခံထားရတဲ့ ေဒသခံေတြရဲ႕ ဘဝတြကို ရိုက္ကူး
တင္ဆက္ထားပါတယ္။


Leave a Reply