“လက္ပံေတာင္းက အားလံုး ငိုရတဲ့ ဗံုး” | ဧရာ၀တီ

“လက္ပံေတာင္းက အားလံုး ငိုရတဲ့ ဗံုး”

Hits:1
  | |

3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  1. Corruption from Than Shwe’s rule is still haunting our country. Where is he now? Smiling at Thein Sein from his bunker? I hope he pays the price before he dies.

  2. ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၀င္း

    ေအာ္ပီျကယ္ျပန္လာဘီ။ျကုိဆုိပါ၏။ ဗိ်ု့ကုိ၀င္းနုိင္ခင္ဗ်ားကုိယရင့္နဲ့က်ယ္ေပးလုိက္တယ္။
    ခင္ဗ်ားလည္းျကယ္ေလးလုံးမပုိင္တာေတာင္တလုံးေလာက္ေတာ့ရွိသင့္တာေပါ့။ဘယ္သူေပး
    ေပးမေပးေပးက်ုပ္ကေတာ့ခင္ဗ်ားကုိေပးလုိက္ျပီဗ်ာ။