မၿပီးဆံုးေသးတဲ့ ေတာ္၀င္ျပႆနာ (႐ုပ္သံ) | ဧရာ၀တီ

မၿပီးဆံုးေသးတဲ့ ေတာ္၀င္ျပႆနာ (႐ုပ္သံ)

Hits:1
  | |

ဆႏၵျပ ေတာ္၀င္ အလုပ္သမားေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ အၾကား သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ေပမယ့္ အလုပ္သမားေတြဟာ ဒီကေန႔ အထိ လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္လုိ႔မရႏုိင္ေသးတဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚေနတာကို ဧရာ၀တီက ရုပ္သံ တင္ဆက္ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>