မီဒီယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

မီဒီယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး (႐ုပ္/သံ)

Hits:23
  | |


ျမန္မာ႔ မီဒီယာေလာက အေျပာင္းအလဲအေပၚ  ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ နွင့္ ဧရာဝတီ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ ေတြ႔ဆံုုေမးျမန္းျခင္း


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>