မိုးထိမိုးမိ ေရႊလုပ္သားမ်ား ဆႏၵျပ (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

မိုးထိမိုးမိ ေရႊလုပ္သားမ်ား ဆႏၵျပ (႐ုပ္/သံ)

Hits:1
  | |

မိုးထိမိုးမိ ေရႊလုပ္သားမ်ား နဲ႔ အမ်ိဳးသားႀကီးပြါး တိုးတက္ေရး ကုမၺဏီတို႔ သေဘာတူထားတဲ့ အခ်က္ (၆) ခ်က္ကို ကုမၺဏီဖက္မွ မလိုက္ေလ်ာတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ကုမၺဏီ ရံုးခ်ဳပ္အေရွ႕မွာ လာေရာက္ ဆႏၵျပၾကတာကို ဧရာ၀တီက ႐ုပ္/သံ တင္ဆက္ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>