ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဦးႏုႏွင့္ ျမန္မာ့ အားကစား | ဧရာ၀တီ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဦးႏုႏွင့္ ျမန္မာ့ အားကစား

  | |

ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္၊ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားထဲတြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတိုင္း က်န္းမာႀကံ့ခိုင္ သန္စြမ္းေရးကို စိတ္အ၀င္စားဆုံး ပုဂၢိဳလ္မွာ က်ဆုံးသြားရွာၿပီ ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အထက္တန္း ေက်ာင္းသား ေမာင္ထိန္လင္း၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ကိုေအာင္ဆန္း၊ တို႔ဗမာ အစည္းအ႐ုံး၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ဘ၀ တို႔တြင္ က်န္းမာႀကံ့ခိုင္ေရး (သို႔) အားကစား ေလ့လာ လိုက္စားသည့္ မွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ား မေတြ႕ရွိရပါ။ သို႔ရာတြင္ နတ္ေမာက္မွ တဆင့္ ေရနံေခ်ာင္း အစိုးရ အထက္တန္း ေက်ာင္းတြင္ ပညာဆည္းပူး စဥ္ကမူ ပိန္းတန္းဖိနပ္စီး လုံခ်ည္တိုတို၀တ္ကာ တင္းနစ္႐ိုက္တံကို ကိုင္စြဲ ၿပီး တခါတရံ တင္းနစ္ကြင္းသို႔ လာတတ္သည္ဟု မွတ္တမ္း တခုတြင္ ဖတ္မိပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အားကစားကို လက္ေတြ႕ လိုက္စား ဟန္မရွိ ေသာ္လည္း အားကစား သေဘာ တရားမ်ားကိုမူ ထဲထဲ၀င္၀င္ သိရွိၿပီး ကြ်မ္းက်င္ ႏွံ႔စပ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ “ႏိုင္တဲ့ေလွက ႏိုင္မယ္မွ မႀကံေသးဘူး၊ တက္ေထာင္ျပတယ္၊ ႐ႈံးတဲ့ေလွကလည္း ညီညီညာညာ အားထုတ္ေလွာ္ ၾကရင္ ႏိုင္ႏိုင္ေသးေပမယ့္ မႀကိဳးစား အားမထုတ္ေတာ့ဘဲ တက္ခ် အ႐ႈံးေပးတယ္” ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ “ေဘာလုံး ကစားၾကရင္လည္း တဂိုး ႏွစ္ဂိုးသြင္းၿပီး ႏိုင္ေနေတာ့ ေဆာင့္ ႂကြားႂကြား ျဖစ္ကုန္တယ္။ အဲ တဘက္ အသင္းက ဂိုးျပန္သြင္းေတာ့ ႐ႈံးမယ္လည္း ျဖစ္ေရာ လူခ် ကစားၾကတယ္” ဟူသည့္ မိန္႔ခြန္းမ်ားမွာ ယေန႔တုိင္ ရွင္သန္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးသည့္ေနာက္ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ရမည့္ စီမံကိန္းထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ား က်န္းမာႀကံ့ခိုင္ သန္စြမ္းေရး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ စီမံခ်က္ကို လည္း ထည္သြင္းေရးဆြဲေစခဲ့သည္။

ထိုသုိ႔ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး က်န္းမာႀကံ့ခိုင္ သန္စြမ္းေရး စီမံကိန္း ေရးဆြဲရာ၌လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကာယဗလ ဘခင္ႀကီး ျဖစ္သည့္ ကာယဗလ ဦးရွိန္ႏွင့္ ဆရာ ဦးေဇာ္၀ိတ္တို႔ကို သူ၏ အိမ္သို႔ ဖိတ္ေခၚ ကာ ေနကုန္ေနခမ္း ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၆ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံး ျမန္မာအိုလံပစ္ ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ပထမဆုံး ဖြဲ႕စည္းသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အိုလံပစ္ ေကာ္မတီ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ ဆာေဂ်ေအ ေမာင္ႀကီး (ဥကၠ႒)၊ ဆရာႀကီး ဦးရာဇတ္ (ဒုတိယဥကၠ႒)၊ မစၥတာ ဟာ့စကင္း (အတြင္းေရးမႉး)၊ ကာယဗလ ဦးေသာ္ဇင္ (တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး)၊ ဘ႑ာေရးမႉး ဦးထင္ဘြား၊ ဦးထြန္းတင္ (ဥပေဒအႀကံေပး)၊ ဦးဘေသာ္ (စာရင္းစစ္) တို႔ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အမႈေဆာင္မ်ား အျဖစ္ ဦးဘကေလး၊ ဦးသိန္းေက်ာ္၊ ဗိုလ္ႀကီး ဘအုန္း၊ ဦးပိုင္၊ ျမန္ေအာင္ဦးတင္၊ ဦး၀င္းေဖ၊ ဦးခ်ိဳ၊ ဦးေဇာ္၀ိတ္၊ ဗိုလ္မႉးႀကိး မင္းစိန္၊ မစၥတာ စီစီခူး၊ ဦးသန္းေဖ (႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ျပဇာတ္)၊ ဦးတင္ေမာင္ (သတင္းစာ)၊ မစၥတာလီယိုဒီဗဲလားရစ္ (လက္ေ၀ွ႔)၊ ဦးေမာင္ေမာင္လြင္ (အေလးမ)၊ မိုးဇက္ေအာင္သြင္ (ေရကူး)၊ ဦးဘညြန္႔ (ေျပးခုန္ပစ္)၊ ေတာ္ဘုရားႀကီး (ကၽြမ္းဘား) တို႔ျဖစ္ ၾကသည္။

နာယက

ပထမဆုံး အႀကိမ္ ဖြဲ႕စည္းသည့္ ျမန္မာ အိုလံပစ္ ေကာ္မတီတြင္ နာယက တင္ေျမႇာက္ေရးအတြက္ ျမန္မာအိုလံပစ္ ေကာ္မတီ အတြင္း သေဘာထား ၂ ရပ္ကြဲလြဲခဲ့သည္။ ပထမ အုပ္စုက ထိုစဥ္က ျမန္မာျပည္ ဘုရင္ခံ ဆာဟူးဘတ္ရန္႔စ္ ကို နာယက အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခ်င္ၾကသည္။ ဒုတိယ အုပ္စုက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို နာယက တင္လိုၾကသည္။ ေနာက္ဆုံး ဒုတိယ အုပ္စုက အႏိုင္ရၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား နာယကအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ကာယဗလ ဦးရွိန္၊ ဦးေဇာ္ဇင္ႏွင့္ ျမန္မာအိုလံပစ္ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး မစၥတာ မာစကင္းတို႔ သုံးဦးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ ျမန္မာအိုလံပစ္ ေကာ္မတီ နာယက အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေက်ေက်နပ္နပ္ လက္ခံခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက တဆက္တည္းမွာပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ကို ပူးတြဲ နာယကအျဖစ္ ထားရန္ အႀကံေပးခဲ့သည္။

ဤသည္မွာ ျမန္မာ့ အားကစား ေလာက လႈပ္ရွားမႈမ်ား စတင္ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရဘက္မွ အားကစား လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အကူအညီေပးရန္ စတင္လမ္းခင္း လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ညီလာခံကို ျပည္လမ္းရွိ ဆိုရန္တိုဗီလာ အေဆာက္အဦးတြင္ က်င္းပရာ အားကစား တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေရးဆြဲတင္ျပရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အိုလံပစ္အဖြဲ႕ကို တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။

သူ႔ကၽြန္ဘ၀

ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဂၤလိပ္ အစိုးရ အုပ္စိုးစဥ္ ကာလ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ႀကီး မျဖစ္ပြားမီတြင္ အားကစား လႈပ္ရွားမႈမ်ား မယ္မယ္ရရ မရွိခဲ့ပါ။ ထိုသို႔ မရွိရျခင္း အေၾကာင္းမွာ အားကစား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ား မယ္မယ္ရရ ဖြဲ႕စည္းထားမႈ မရွိျခင္း၊ ရွိသည့္ အားကစား အဖြဲ႕မ်ားကလည္း ႏိုင္ငံတကာ အားကစား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တရား၀င္ မဆက္သြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ ထိုစဥ္ကပင္ ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အိုလံပစ္ ေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အိုလံပစ္ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ မဖြဲ႕စည္းႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အဂၤလိပ္ အစိုးရက ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ က်န္းမာႀကံ့ခိုင္ သန္စြမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုံး၀နည္းပါး အားမေပးျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္ အစိုး၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ တခု အျဖစ္သာ သတ္မွတ္ထားခဲ့သည္။
၁၉၃၆ ခုႏွစ္ ဘာလင္ အိုလံပစ္တြင္ ျမန္မာ အေလးမ ခ်န္ပီယံ (ဦး)ေဇာ္၀ိတ္မွာ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္သာ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရျခင္းမွာ သာဓက တခုပင္ ျဖစ္သည္။

ခြဲထြက္

၁၉၃၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ ခြဲထြက္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး အရိပ္ဆိုး ေအာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အားကစား လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ေမွးမွိန္ေနခဲ့ရသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အိုလံပစ္ ေကာ္မတီႏွင့္ မဆက္ သြယ္ႏိုင္ ေသးျခင္းႏွင့္ အားကစား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ား မဖြဲ႕စည္းႏိုင္ျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းထားရွိသည့္ အားကစား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားကလည္း သက္ဆိုင္ရာ ကမၻာ့အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ယင္း အျပင္ ေျပးခုန္ပစ္လို အားကစား ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကိုပင္ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသား ၿပိဳင္ပြဲ၊ အိႏၵိယ အမ်ိဳးသားၿပိဳင္ပြဲ ဟူ၍ က်င္းပျခင္းမ်ိဳးပင္ ရွိခဲ့သည္။

၁၉၃၉ ခုႏွစ္က်မွ အမ္ေအ ဦးေမာင္ႀကီး အမႉးထားၿပီး ျမန္မာျပည္ ေျပးခုန္ပစ္ အားကစားအသင္း ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ထိုေခတ္ ထိုအခါမွ BAA (Burma Athletic Association) ကလည္း အဓိက ထားက်င္းပခဲ့သည့္ အားကစားမွာ ေဘာလုံး၊ ေဟာ္ကီ၊ ခရစ္ကက္၊ ေျပးခုန္ပစ္ စသည္တို႔သာ ျဖစ္သည္။ ထို ကစားနည္းမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ မရွိဘဲ ျပည္တြင္း ၌သာ က်င္းပေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တေခတ္ဆန္းၿပီ

သို႔ျဖစ္၍ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၆ ရက္၌ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ျခင္း၊ ထိုအိုလံပစ္အဖြဲ႕တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဂုဏ္ထူးေဆာင္ နာယကအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့ျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အားကစား က႑သစ္ကို စတင္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ အားကစားေလာက တေခတ္ဆန္းၿပီဟုပင္ ဆိုရေပလိမ့္မည္။

ျမန္မာ အမ်ိဳးသား အိုလံပစ္ ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အိုလံပစ္ ေကာ္မတီတြင္ အသင္း၀င္ႏိုင္ငံျဖစ္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေလးမအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေျပးခုန္ပစ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔က သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ရျခင္းတို႔ကို ဂုဏ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ ဧည့္ခံပြဲတရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ ယင္း ဂုဏ္ျပဳ ဧည့္ခံပြဲသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ေနာက္ ၁၁ လ အၾကာ၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က်ဆုံးခဲ့သည္။

သခင္ႏု

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္္ဆန္း က်ဆုံးၿပီးေနာက္ ထိုစဥ္က ႏိုင္ငံေတာ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုက ျမန္မာ အမ်ိဳးသား အိုလံပစ္ ေကာ္မတီ နာယက အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သခင္ႏုကလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား က်န္းမာ ႀကံ့ခုိင္ သန္စြမ္းေရးကို အထူးစိတ္၀င္စားသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ တြင္ ဦးေမာင္ေမာင္ကေလး၊ ဦးေဇာ္၀ိတ္ႏွင့္ ဦးထြန္းၿငိမ္းတို႔ကို ဆြီဒင္၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လူထုက်န္းမာေရး ကိုယ္ကာယ ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာရန္ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာျပည္ အိုလံပစ္ အသင္းႀကီး၏ နာယက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အထူး အာ႐ုံထားသည့္ အေလ်ာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အားကစား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေခၚယူ ေဆြးေႏြးလ်က္ အားကစား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံး ပါ၀င္ႏုိင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေရးဆြဲတင္ျပရန္ တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ အထေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ အတြက္ ေကာ္မတီတခု ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ယင္း ေကာ္မတီက အားကစားႏွင့္ ကာယပညာ နယ္ပယ္မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါ၀င္မည့္ အမ်ိဳးသား ကိုယ္လက္ႀကံ့ခိုင္ရး ဗဟိုေကာင္စီ (National Fitness Council) ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေစရန္ ကာယပညာႏွင့္ စိတ္အပန္းေျဖဥပေဒၾကမ္း (Physical Education and Recreation Bill) ကို ေရးဆဲြခဲ့သည္။

ေခ်ာင္ထိုးထား

သို႔ရာတြင္ တိုင္းျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပ်က္ျပားလာခဲ့သျဖင့္ အားကစားဘက္ စိတ္မ၀င္စားႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ အားကစား ပညာရွင္မ်ား ေရးဆြဲထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမွာ ေခ်ာင္ထိုးထားျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္က်မွ ျမန္ေအာင္ ဦးတင္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး ျဖစ္လာမွ ယင္းဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပင္ဆင္ကာ ယင္းႏွစ္ ပါလီမန္၏ ဘတ္ဂ်က္အစည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ယင္းေန႔သည္ ယေန႔ေခတ္ ျမန္မာ အားကစား ေလာကကို စတင္လိုက္သည့္ ေန႔ပင္ ျဖစ္ေပသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>