ပန္းသီးႏွင့္ လူရႊင္ေတာ္မ်ားရဲ႕ ဟာသေဖ်ာ္ေျဖပြဲ (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

ပန္းသီးႏွင့္ လူရႊင္ေတာ္မ်ားရဲ႕ ဟာသေဖ်ာ္ေျဖပြဲ (႐ုပ္/သံ)

Hits:1
  | |

သီးေလးသီး အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္တဲ့ ပန္းသီးတကိုယ္ေတာ္ တင္ဆက္မႈနဲ႔အတူ မင္းသမီးအစံုစံု ၊ လူရႊင္ေတာ္အစံုစံုနဲ႔ ရႈမၿငီးေအာင္ တင္ဆက္ထားတဲ့ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲျဖစ္ပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>