ပညာေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဖါင္းေဒရွင္းမွ "အေဖ့ေက်ာင္း" ႐ုပ္ရွင္ျပသ (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

ပညာေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဖါင္းေဒရွင္းမွ “အေဖ့ေက်ာင္း” ႐ုပ္ရွင္ျပသ (႐ုပ္/သံ)

Hits:41
  | |

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဖန္ငခရိုင္မွာ အေျခစိုက္တဲ့ ပညာေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဖါင္းေဒရွင္းမွ ထုတ္လုပ္ၿပီး ဒါရိုက္တာ မင္းထင္ကိုကိုႀကီး ႐ိုက္ကူးကာ ရဲတိုက္ႏွင့္ ခ်စ္သုေ၀ တို႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ “အေဖ့ေက်ာင္း” ႐ုပ္ရွင္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒရိတ္ဒါး ဟိုတယ္မွာ ျပသခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ အခန္းအနားကို ဧရာ၀တီက ႐ုပ္သံ ႐ိုက္ကူး တင္ဆက္ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>