႐ုပ္သံ

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမေရာင္းစားမႈ (႐ုပ္/သံ)

Hits:20
  | |
Print This Post

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ (၆၇) ရပ္ကြက္မွာ ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမေတြကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးရန္ပံုေငြအတြက္ ေရာင္းခ်မႈေတြရွိခဲ့ေၾကာင္းကို ဧရာ၀တီက ႐ုပ္/သံ ႐ိုက္ကူးတင္ဆက္ထားပါတယ္။


WSJ LIVE VIDEO:

Leave a Reply