ညိွဳ႕မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

ညိွဳ႕မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး (႐ုပ္/သံ)

Hits:18
  | |


လိင္ပညာေပး မဂၢဇင္းထုပ္ေ၀မႈေၾကာင့္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီမွ အေရးယူၿပီး ထုတ္ေ၀ခြင့္ပိတ္ပင္ခံလိုက္ရေသာ ညိွဳ႕ မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုဦးေဆြ ႏွင့္ ဧရာ၀တီ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>