ဆႏၵျပ ဝတ္စံု | ဧရာ၀တီ

ဆႏၵျပ ဝတ္စံု

Hits:1
  | |

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  1. မေနာက္ပါနဲ. ဦးေလးရာ …………….

    • သူ ့ကၽြန္ဘ၀တုန္းကသာ သံဃာေတြပါ၀င္ဆင္ႏြွဲခဲ့ၾကတာၾကည့္ေကာင္တယ္။ယခုေခတ္သည္လိုလိုက္ပိတ္ေနရင္ငါတို့ဘဲအလုပ္လက္မဲ့နဲ ့ထမင္းငတ္ဦးမည္။