စစ္ေၾကာင့္ မီးေလာင္ခဲ့တဲ့ ကခ်င္ရြာ (႐ုပ္/သံ) | ဧရာ၀တီ

စစ္ေၾကာင့္ မီးေလာင္ခဲ့တဲ့ ကခ်င္ရြာ (႐ုပ္/သံ)

Hits:32
0   | |

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔က ျမန္မာအစိုးရတပ္ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ နမ္ဆန္းယန္ရြာ မီးေလာင္ခဲ့တဲ့ မွတ္တမ္း႐ုပ္သံ ျဖစ္ပါတယ္။ video: http://video.irrawaddy.org/2013/01/houses-in-kachin-village-burnt-down.html


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *