စီးပြားေရး

ျမန္မာ့ဆန္ ယူနန္တ႐ုတ္ အဝယ္လိုက္ေန

Hits:2,482
  | |
Print This Post

ဆန္သစ္ေပၚခ်ိန္နီးေနသျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းတက္ျခင္းမွာ ျဖစ္ေနၾကဟု ဆန္ကုန္သည္မ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္ (ဓာတ္ပံု – Reuters)

ျမန္မာ့ဆန္မ်ားကုိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္က လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဆန္ဝယ္ယူသည့္ တျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ ေစ်းႏႈန္းပိုေပးကာ မူဆယ္နယ္စပ္မွတဆင့္ အမ်ားဆုံး ၀ယ္ယူလ်က္ရွိေနသည္။

ယခင္က ျမန္မာ့ဆန္မ်ားကုိ ပုံမွန္မွာယူလ်က္ရွိသည့္ အင္ဒိုနီးရွား၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံမ်ားက လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့ဆန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ ၀ယ္ယူရန္ စဥ္းစားေနၾကေသာ္လည္း ယူနန္ျပည္နယ္မွ ဆန္ကုန္သည္မ်ားက ျပည္တြင္းဆန္မ်ားကုိ တျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ ေစ်းႏႈန္းပိုေပးကာ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္မွတဆင့္ ၀ယ္ယူလ်က္ရွိေၾကာင္း  ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းအသင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒါက္တာစိုးထြန္းမွ ေျပာၾကားသည္။

ဆန္ကုန္သည္မ်ားအဆို ျပည္ပသို႕ ဆန္တင္ပို႕ရာတြင္ FOB ၃၉၀ ေဒၚလာ ရရွိမွသာ အရင္းေက်နိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေစ်းမွာ ဗီယက္နမ္ ဆန္ေစ်းႏွင့္ ညီေသာေၾကာင့္ ဆန္အရည္အေသြးအရ ျမန္မာက မယွဥ္ႏိုင္ေပ။ သို႔ေသာ္ ယူနန္ျပည္နယ္က ျမန္မာ ဧည့္မထ တတန္လွ်င္ ေဒၚလာ ၄၆၀ ျဖင့္ ေပး၀ယ္ေနသည္ဟု သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ယူနန္ ျပည္နယ္သို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈမွာ တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ေစ်းပိုရျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ဆန္ကုန္သည္မ်ားက အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔သာ တင္ပို႕လိုၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ဆန္ေဟာင္းကုန္ကာ ဆန္သစ္ေပၚခ်ိန္ နီးေနသျဖင့္ ေစ်းႏႈန္း တက္ျခင္းမွာ ျဖစ္ေနၾကဟု ဆန္ကုန္သည္မ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။


WSJ LIVE VIDEO:

Leave a Reply