ကာတြန္း

“အေမာေဖာက္ေနတဲ့ ခ်ိဳးငွက္”

Hits:3,570
  | |
Print This Post

WSJ LIVE VIDEO:

Leave a Reply