ကာတြန္း

အထက္ကလူလည္း ေရာက္လာၿပီ

Hits:6,196
  | |
Print This Post

WSJ LIVE VIDEO:

4 Responses

Leave a Reply

  1. အထက္က အထက္က နဲ႔ ၾကားေနတာ နွစ္ ၂၀ေက်ာ္ျပီး ဘယ္သူတုန္း သိရင္ေျပာၾကဦး။

  2. ဒီကာတြန္းကအမွန္တရားပါ။ဘုရားတရားမသိသူေတြရဲ့သြားရာလမ္းကေတာ့————

  3. အဲဒီအထက္ကလူေတြ သတိတာထား..

  4. ကာတြန္းေလးေတြကို ၾကိဳက္တယ္ စာသားကနည္းေပမယ့္လိုရင္းကို ေရာက္တယ္