ကာတြန္း

တပ္မေတာ္ႀကီးကို အင္အားရွိဖို႔ အရာရာမွာ ကူညီ

Hits:4,319
  | |
Print This Post

WSJ LIVE VIDEO:

2 Responses

Leave a Reply

  1. ျမန္ဆန္ တိက် မွန္ကန္ေသာသတင္းမ်ားကိုတင္ျပေပးေသာ ဧရာဝတီကို အစဥ္အားေပးလ်ွက္
    ဒီထက္ေအာင္ျမင္ပါေစ..

  2. ေကာင္းပါတယ္။ဆက္ေဖာ္ျပပါအံုး