ဒီခရီးကို ဒီကားနဲ႔ျဖင့္ ခရီးမတြင္ ... | ဧရာ၀တီ
ကာတြန္း

ဒီခရီးကို ဒီကားနဲ႔ျဖင့္ ခရီးမတြင္ …

Hits:10,517
  | |

WSJ LIVE VIDEO:

2 Responses

Leave a Reply

  1. အရမ္းကိုသေဘာက်မိပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒ ဆိုတာဘာလဲ