ကာတြန္း

ဒီခရီးကို ဒီကားနဲ႔ျဖင့္ ခရီးမတြင္ …

Hits:10,512
  | |
Print This Post

WSJ LIVE VIDEO:

2 Responses

Leave a Reply

  1. အရမ္းကိုသေဘာက်မိပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒ ဆိုတာဘာလဲ